PetroManager NET Konsola 2

 

 automatyka stacji paliw1 |
 

          cd

System Zdalnego Monitorowania i Zarządzania 
Stacją Paliw przez Internet


PetroManager NET Konsola

Informacja o Twojej Stacji na wyciągnięcie ręki !


 

Modułowa budowa programu pozwala zaoferować wiele możliwości i opcje dostosowania do specyficznych potrzeb konkretnego klienta, a dzięki swojej uniwersalnej architekturze Petro  Manager   NET Konsola umożliwia podgląd danych niezależnie od ilości zarządzanych stacji paliw!
Taka budowa struktur systemu nie tylko zapewnia pełen podgląd operacji dokonywanych na stacji, ale stanowi też o bezpieczeństwie cennych baz danych. Wysoki poziom bezpieczeństwa danych jest zagwarantowany przez podwójny zapis - na komputerze lokalnym, będącym sterownikiem dystrybutorów i na serwerze, skąd dane są dostępne do podglądu. W przypadku braku dostępu do internetu, lokalna Konsola Sterująca nadal pracuje umożliwiając bieżącą sprzedaż, a w momencie odzyskania połączenia przesyła do NetSerwera wszystkie bieżące i archiwalne dane.

Dzięki funkcji NetSerwera wszystkie operacje zapisane w raportach - zwolnienia, blokady, wydania paliwa, dostawy, alarmy itp. są zapisywane i dostępne na ekranie monitora, a także w formie eksportu do Excela. NetSerwer daje możliwość podglądu każdej operacji z dowolnego komputera podłączonego do internetu. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się manager czy właściciel stacji - jeśli ma dostęp do globalnej sieci przez przeglądarkę - ma też dostęp do danych ze stacji paliw.

 

tankomaty stacje paliw


 


Wszystkie czynności zarządzające można wykonać
np. z tabletu lub smartfona

 

Korzystając z narzędzi naszego systemu można kontrolować poziom napełnienia zbiorników i zmiany poziomu niezależnie od lokalizacji i ilości zarządzanych zbiorników. PetroManager NET Konsola jest bowiem systemem, który zamieni każde urządzenie z przeglądarką internetową w panel kontrolny Konsoli Sterującej. Poprzez tę innowację PetroManager NET Konsola przenosi zarządzanie stacjami paliw na nowy wyższy poziom.

 

 

 

Możliwości programu w pełnej opcji (wraz z systemem kontrolno-pomiarowym) w obszarze gospodarki paliwami:

 • konstrukcja sieciowa – wiele stacji komunikujących się z centralą,
 • wykorzystanie internetu jako platformy programowej oraz kanału transmisji danych,
 • zastosowanie baz lokalnych i bazy centralnej - stacja wydaje paliwo i rejestruje dane nawet przy braku połączenia z internetem,
 • ilość obsługiwanych lokalizacji / stacji paliw / zbiorników – bez ograniczeń,
 • ilość obsługiwanych użytkowników – bez ograniczeń,
 • wielopoziomowy dostęp do programu zależny od uprawnień,
 • ciągły monitoring paliwa w zbiornikach magazynowych,
 • automatyczne wykrywanie i rejestracja dostaw,
 • obliczanie rozbieżności pomiędzy danymi z dokumentu dostawy, a faktycznie dostarczonym paliwem w litrach i procentach,
 • powiadamianie pocztą e-mail lub SMSem o zdefiniowanych alarmach
 • zabezpieczenie przed przekroczeniem zdefiniowanego stanu minimalnego poziomu w zbiorniku
 • filtrowanie zawartości tabeli wg własnych kryteriów
 • generowanie raportów do PDF lub CSV.
 • zapewnia natychmiastowy i w każdym miejscu dostęp do informacji o gospodarce paliwami poprzez:
- zbiorcze graficzne zobrazowanie stanu zapasów na poszczególnych stacjach paliw,
- wizualizacja lokalizacji stacji i stanów zbiorników na mapach Google
- zbiorczą szybką informację o gospodarce paliwowej na poszczególnych stacjach,
- rejestracja stanów paliwa w zbiornikach magazynowych,
- wydruk aktualnych stanów paliwa w zbiornikach magazynowych lub stanów za wybrany okres,
- rejestracja dostaw paliwa do zbiorników magazynowych,
- wydruk zarejestrowanych dostaw paliwa do zbiorników magazynowych za wybrany okres
- rejestracja stanów alarmowych,
- prowadzenie rozliczeń (bilans stacji paliw) w temperaturze referencyjnej 15°C
- eksport raportów do programu Excel
- eksportdanych do programów zewnętrznych,
- konfigurowalny poziom zabezpieczenia dostępu do aplikacji (ustalanie siły hasła i okresu ważności)
 
 

Wykres zmian stanu i temperatury paliwa w zbiorniku w zadanym okresie.


Korzyści z zastosowania Systemu PetroManager NET Konsola:

 • aktualna informacja o stacji paliw w dowolnym miejscu, o dowolnej porze dzięki pracy w modelu SaaS,
 • bezobsługowe wydawanie paliw 24 h/dobę, bez konieczności organizowania dyżurów na stacji paliw,
 • pełna kontrola nad wydawanymi i magazynowanymi paliwami,
 • stała zdalna kontrola stanu technicznego dystrybutorów paliw,
 • usprawnienie przepływu informacji, natychmiastowy i pełen dostęp do danych 24h/dobę z każdego miejsca,
 • wyeliminowanie ewentualnych błędów popełnianych podczas ręcznej ewidencji wydawanego paliwa,
 • najwyższe bezpieczeństwo danych gromadzonych na serwerze w oparciu o klaster replikacyjny.
 • oszczędność czasu dzięki możliwości pracy w różnych lokalizacjach,
 • stała opieka serwisowa dzięki usłudze - ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE ONLINE,
 • nieprzerwana gwarancja poprawnego działania oprogramowania,
 • praca zawsze na najbardziej aktualnej wersji programu,

 

Dane techniczne systemu PetroManager NET Konsola:

 • Rodzaje obsługiwanych dystrybutorów - Petrotec, Tokheim, HOC, MM-Petro (wszystkie modele), Adast (Logitron, Beta Control), Gilbarco oraz opcjonalnie wszystkie inne odmierzacze (w tym przepływomierze nalewaków przemysłowych) o ile możliwy jest odczyt impulsów z pulsatora.
 • Współpraca z kilkoma typami dystrybutorów na jednej stacji.
 • Współpraca z systemem monitoringu zbiorników _ sondy pomiarowe: DIGIMAG, PetroVend lub Veeder-Root.
 • Zapis historii działania systemu w plikach typu "log",

Dzięki swojej uniwersalnej architekturze PetroManager NET Konsola umożliwia podgląd danych niezależnie od ilości zarządzanych stacji paliw! Modułowa budowa programu pozwala zaoferować wiele możliwości i opcje dostosowania do specyficznych potrzeb konkretnego klienta.W chwili obecnej PetroManager NET konsola jest najnowocześniejszym rozwiązaniem pozwalającym zdalnie zarządzać stacją paliw, oferując innowacyjność, bezpieczeństwo danych i niezawodność działania. 

1 | 2 | 3