PetroManager MP monitoruje kolejne bazy paliw.

26.02.2013petroconsulting

PetroManager MP nadzoruje kolejne bazy paliw. Korzystając z doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania i automatyki stacji i baz paliw zdecydowaliśmy się podjąć wyzwanie polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań prawnych trzech kluczowych baz paliw firmy J&S Energy.

System PetroManager MP odpowiada w bazach przede wszystkim za spełnienie norm środowiskowych i technicznych wymaganych prawem. Struktura systemu jest zbudowana z 36 magnetostrykcyjnych sond pomiarowych i 28 czujników różnego typu. Dzięki nim system nadzoruje poziom paliw w zbiornikach oraz przestrzeń międzydenną, piezometry, wanny wychwytowe i studzienki zlewowe sprawdzając czy nie doszło do wycieku węglowodorów.

Do tego celu użyte zostały następujące rodzaje sond i czujników:

- magnetostrykcyjne wskaźniki poziomu
- pojemnościowe czujniki do przestrzeni międzypłaszczowej
- czujniki wody
- czujniki cieczy sygnalizujące rodzaj cieczy (woda/ropopochodne)
- czujniki oparów
- czujniki cieczy do piezometrów.

W każdej z baz pulpit sterujący umożliwia podgląd statusu paliwa (wraz z definiowanymi przez użytkownika stanami alarmowymi), po dotknięciu ekranu wskazuje szczegóły dowolnego zbiornika - wysokość lustra magazynowanego paliwa, jego temperaturę i pojemność w temperaturze referencyjnej, a także ewentualny poziom wody w zbiorniku oraz stan czujników.

Zastosowanie najnowszej technologii odpowiadającej za przesył danych na duże odległości, ich odpowiednie zabezpieczenie oraz zastosowanie przemysłowego profesjonalnego sprzętu zagwarantowało, iż potężne zbiorniki trzech baz paliw są odpowiednio monitorowane i co najważniejsze zgodnie z wszystkimi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i Ochrony Środowiska.