PetroMAT Mini

 
 
Zaawansowany Automat do Bezobsługowego Wydawania Paliw
PALIWO POD KONTROLĄ

 

PetroMAT mini – przeznaczony do współpracy z przepływomierzami impulsowymi np. Piusi K600.
 
 
automatyka stacji paliw

 

 

 

 

PetroMAT mini to podstawowa wersja zaawansowanego automatu do tankowania, przeznaczonego do bezobsługowego wydawania paliw i płynów eksploatacyjnych przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart identyfikacyjnych lub breloków RFID.

 

 

 

 

Terminal PetroMAT w połączeniu z oprogramowaniem PetroManager tworzy system sprzętowo-programowy, którego zadaniem jest zautomatyzowanie procesu wydawania paliwa oraz usprawnienie operacji tworzenia raportów rozliczeniowych. Przy czym Terminal pracuje w sposób autonomiczny, niezależnie od programu administrującego PetroManager. System w sposób ciągły steruje i nadzoruje proces wydawania paliwa eliminując konieczność angażowania pracowników stacji do tej czynności.

 

 
Terminal PetroMAT posiada przyjazny i czytelny interfejs użytkownika w całości w języku polskim.
 
automatyka stacji paliw
 
 
 
 
DUŻY CZYTELNY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY - prowadzi kierowcę poprzez proces tankowania i przekazuje wszystkie niezbędne informacje,
 
 

KLAWIATURA NUMERYCZNA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH - pozwala na wprowadzenie kodu PIN oraz innych danych, służy do wyboru funkcji oferowanych przez PetroMAT oraz umożliwia identyfikację kierowcy i pojazdu
 
 
 
 
 
 

Każdy Terminal wyposażony jest w wysokiej klasy przemysłowy komputer sterujący z oprogramowaniem, który odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawania paliwa i rejestrację wszystkich operacji tankowania dokonywanych za jego pośrednictwem. Rozwiązanie takie umożliwia, w razie potrzeby, wykonanie zdalnego serwisu w samym terminalu.

Terminal zawiera także elementy tworzące interfejs kierowcy: czytnik identyfikatorów zbliżeniowych, klawiatura numeryczna oraz graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Całość zamknięta jest w szczelnej, regulowanej termostatycznie, metalowej obudowie.

 

PetroMAT mini w standardzie posiada zaawansowany moduł UCM*, który doskonale współpracuje z dowolnym przepływomierzem impulsowym.
 

*UCM (Universal Calculator Module) w uproszczeniu „moduł zliczający impulsy” lub „licznik programowalny” to pełnoprawne elektroniczne liczydło dla przepływomierzy paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych, wyposażonych w impulsator z wyjściem zwieranym do masy (kontaktronowy, halotronowy lub z przesunięciem fazy - kwadraturowy);

UCM obsługuje:

 • czujnik podniesienia pistoletu,

 • steruje elektrozaworem,

 • silnikiem pompy,

 • przelicza zliczone impulsy na objętość paliwa (wg określonego współczynnika µl/impuls

 • posiada także wbudowany wewnętrzny totalizer/sumator.

Zebrane i przetworzone dane przekazuje do wewnętrznej jednostki sterującej do dalszej obróbki.

Do przeliczeń wykorzystywany jest indywidualny dla każdego przepływomierza współczynnik objętość/impuls ustalany z dokładnością do 0,000001 litra. Umożliwia to niezwykle precyzyjne określenie dawki przypadającej na pojedynczy impuls przepływomierza.

Ta cecha decyduje o uniwersalności układu, pozwala bowiem na jego stosowanie w przypadku zdecydowanej większości przepływomierzy, od bardzo precyzyjnych o małych przepływach, do dużych wysokowydajnych o przepływach rzędu kilku tysięcy litrów na minutę (np. nalewaki do paliw).

UCM pozwala odczytywać i sterować przepływomierzami do innych mediów niż paliwa, a także innych wielkości niż objętość !!!

 
 
Aby w pełni korzystać z zaawansowanych możliwości Systemu, należy wybrać najbardziej Państwu odpowiadające oprogramowanie administrujące z rodziny PetroManager, które wraz z terminalem PetroMAT stworzy system rejestracji transakcji tankowania.
 
 

Webowe typu SaaS oferowane jest jako rozwiązanie hostowane z dostępem przez przeglądarkę internetową.
Dostęp do aplikacji online oznacza, że do korzystania z systemu są wymagane jedynie przeglądarka www oraz połączenie z internetem, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 
 
Desktopowe może być zainstalowane na dowolnym komputerze w sieci LAN z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym, gdzie będą mogły być wykonywane wszystkie funkcje raportowania i uzupełniania danych, czyli pełna administracja.
 
 
 
Wymiana danych Terminala z wybranym programem w standardzie odbywa się po sieci LAN, jednak w przypadku braku takiej możliwości lub na życzenie klienta, komunikacja może być realizowana z wykorzystaniem:
 
. bezprzewodowej sieci WLAN,
. pamięci typu PenDrive z użyciem portów USB,
. sieci GSM do pakietowego przesyłania danych – GPRS,
 
Terminal PetroMAT mini przygotowany jest do pracy z dowolnym przepływomierzem impulsowym. Może także pracować z kilkoma typami przepływomierzy na jednej stacji.
 
 
mini stacja paliw
 
Dane techniczne/funkcje Terminala PetroMAT:
 1. Ilość obsługiwanych punktów nalewczych – 1 w standardzie, w opcji do 32.
 2. Ilość obsługiwanych kierowców i pojazdów – bez ograniczeń,
 3. Ilość rejestrowanych tankowań – bez ograniczeń,
 4. Odczyt impulsów z pulsatora np. K600 jak również dowolne przepływomierze nalewaków przemysłowych.
 5. Nośnik informacji identyfikacyjnych o kierowcy i pojeździe: identyfikatory zbliżeniowe - transpondery
 6. Przyjmowanie informacji dodatkowych od kierowcy - stan licznika kilometrów/motogodzin, nr karty drogowej itp.
 7. Możliwość zabezpieczenia PIN-em użycia karty kierowcy/pojazdu,
 8. Możliwość zaprogramowania ilości paliwa do wydania dla każdej transakcji niezależnie
 9. Możliwość przydzielenia limitu 24 godzinnego,
 10. Możliwość przydzielenia limitu kwotowego do odbiorcy*
 11. Współpraca z systemem monitoringu zbiorników – najpopularniejszych w Polsce marek: OPW, Veeder-Root , Digimag, Keller AG, GOK Regler und Armaturen lub OCIO oraz wszystkie inne wskaźniki poziomu z komunikacją 4-20 mA,
 12. Powiadamianie poczta e-mail o zdefiniowanych alarmach*
 13. Zabezpieczenie przed przekroczeniem zdefiniowanego stanu minimalnego poziomu w zbiorniku
 14. Maksymalna moc sterowanej pompy 750 W, w przypadku pomp wyższej mocy należy użyć stycznik pośredniczący,
 15. Napięcie zasilania - 12/24V DC lub 230V AC
*w zależności od wybranego programu zarządzającego
 
PetroMAT rejestruje wszystkie konieczne informacje o tankowaniach:
 1. kto tankował
 2. do jakiego pojazdu
 3. wprowadzone dane z klawiatury terminala
 4. ilość zatankowanego paliwa
 5. stan totalizera / sumatora
 6. data i godzina tankowania
 7. stan i temp. paliwa w zbiorniku magazynowym (przy zastosowaniu sond pomiarowych)
 
Działanie Terminala PetroMAT w uproszczeniu podobne jest do działania bankomatu. Aby otrzymać paliwo trzeba zidentyfikować siebie oraz pojazd i podać kod PIN. Zazwyczaj wymogiem jest także podanie stanu licznika kilometrów lub motogodzin. Gdy terminal pozytywnie zweryfikuje te dane, zostaje odblokowany dystrybutor i kierowca ma dostęp do paliwa – dopiero teraz może zatankować pojazd lub maszynę. System cały czas kontroluje pracę dystrybutora paliw i w momencie zakończenia tankowania (odłożenia nalewaka) blokuje dystrybutor, aby nikt nieuprawniony nie wziął paliwa oraz rejestruje dane o tankowaniu.
Terminal PetroMAT może prowadzić ciągłą kontrolę pracy dystrybutorów oraz stanu paliwa w zbiornikach magazynowych stacji, rejestrując wydania, zmiany ilości, temperatury oraz zanieczyszczenia wodą. Może automatycznie wykrywać dostawy i określać ich wielkość (w temperaturze rzeczywistej i referencyjnej 15°C), a także wykrywać i sygnalizować ewentualne rozszczelnienie się zbiornika (wycieki). Zebrane dane cyklicznie wysyłane są do wybranego programu administrującego PetroManager.
 
Automaty do tankowania PetroMAT w połączeniu z oprogramowaniem PetroManager posiadają modularną budowę, dzięki czemu można je łatwo rozbudować o kolejne możliwości i dostosować do bieżących i przyszłych oczekiwań. Oferowane przez naszą firmę automaty mogą pracować lokalnie (w sieci LAN) lub w sieci Internet umożliwiając pełne zarządzanie poprzez przeglądarkę www.
 
Standardowo PetroMAT przystosowany jest do zasilania 230V, jednak na życzenie klienta może zostać przystosowany do zasilania DC 12/24V.
 
Automaty do tankowania PetroMAT umożliwiają każdemu łatwe i wygodne Bezobsługowe Tankowanie Paliw !
 
mini stacja paliw
 
Doskonałym uzupełnieniem automatów do tankowania jest System PetroFlota - zabezpieczający przed tankowaniem do kanistrów i nieuprawnionych pojazdów. Autoryzacja tankowania dzięki zastosowaniu opasek na wlewy paliwa - zobacz więcej