Przyzakładowa stacja paliw

Zobacz również mini stacje paliw oraz całą gamę

Automatów do Tankowania - PetroMAT

Każdy przedsiębiorca, który posiada flotę samochodów może i powinien szukać dodatkowych sposobów na oszczędności. Dla chcących oszczędności na paliwie są stosunkowo łatwe do realizacji. Dlatego wielu przedsiębiorców szuka jakichś rozwiązań. Dla takich właśnie osób firma PetroConsulting Sp. z o.o. ma rozwiązanie, a jest nim przyzakładowa stacja paliw.

 

Jest to rozwiązanie, które może w wielkim stopniu obniżyć koszty za paliwo w każdej firmie. Jest tak przede wszystkim dlatego, że cena paliwa a własnej stacji jest niższa od tego, które tankujemy na standardowych stacjach benzynowych, a różnica może sięgać tu nawet 30 groszy na litrze. Patrząc na to z dłuższej perspektywy jest ona dość duża. Zwłaszcza jeśli w posiadaniu danej firmy jest większa ilość pojazdów. Różnica w cenie wynika tutaj z faktu, że przyzakładowa stacja paliw jest zasilana w paliwo, które kupowane jest po cenach hurtowych. Innym plusem jest to, że nowoczesne dystrybutory mogą być zabezpieczone odpowiednimi kartami. Dzięki temu możliwość zatankowania samochodu będzie miała osoba do tego uprawniona.

 

Dodatkową oszczędność stanowi uzyskanie pełnej kontroli nad zużywanym paliwem. Szczególnie objawia się to ukróceniem nadużyć przy rozliczaniu paliwa.

Proponujemy kilka możliwości: większa kontrola nad zużyciem paliwa, pełna informacja o tankowaniach, zakup paliwa po cenach hurtowych – to rozwiązania, które mogą działać razem, ale też niezależnie od siebie.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest posiadanie własnej przyzakładowej stacji paliw, można to zrobić poprzez zakup zbiornika (plastikowego, stalowego lub w kontenerze) o odpowiedniej pojemności oraz spełnienie wymagań formalnych związanych z jego montażem.automatyka stacji paliwtankomaty Oferujemy estetyczne i łatwe w obsłudze zbiorniki, wyposażone w pełne zabezpieczenie elektroniczne przed przelaniem podczas napełniania, alarmujące o powstaniu wycieku i umożliwiające podgląd poziomu paliw w domowym zaciszu bez pośrednictwa kabli. Zamontowany zbiornik może być wyposażony w mniej lub bardziej specjalistyczny zestaw dystrybucyjny. Począwszy od licznika z pompą i przepływomierzem, po system automatycznej identyfikacji pojazdu, czy sondy do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach, ale także kompletne zestawy będące praktycznie gotowymi zakładowymi stacjami paliw. Biorąc pod uwagę codzienne użytkowanie, system działa w prosty sposób.

 

petroconsulting - zbiornik paliwa na karty

W zależności od wybranej opcji kierowca podjeżdża i tankuje ze zbiornika, bądź podjeżdża a proces tankowania poprzedzony jest identyfikacja kierowcy czy pojazdu, wpisanie wymaganych danych (PIN, przebieg, ilość motogodzin itp.). Automat do tankowania zapamiętuje wszystkie operacje zachodzące w trakcie procesu tankowania. Dane przekazywane są do komputera i dzięki oprogramowaniu PetroManager możliwa jest ich analiza.

Każda wyżej wymieniona opcja daje możliwość analizowania, zarządzania w prostu lub złożony sposób gospodarką paliwową, co generuje spore oszczędności.

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, którymi trzeba się kierować przy wyborze zbiornika i miejsca jego posadowienia:

 1. Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie zbiornika i układu dystrybucyjnego

 2. Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki, co do lokalizacji zbiornika Odległości:
  a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.

 3. Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia: "Paragraf 11 1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. 2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…"

 4. automaty do tankowania na karty

  Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.automatyka stacji paliw

 5. Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

 6. Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.

 7. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.

 8. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.

 9. Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.

 10. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.

 11. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

 12. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody
  w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.

 13. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.

 14. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.

 15. Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.

 16. Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 l do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków 

 

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo logistyczne, budowlane, rolne lub inną firmę, w której wydatki na paliwo są dość wysokie, warto zainteresować się tym tematem. W założeniu takiej stacji pomoże Państwu nasza firma. Przedsiębiorstwo PetroConsulting Sp. z o.o. na polskim rynku zrealizowało już wiele takich zleceń i z każdym dniem do tego bogatego CV dochodzą kolejne. Ty także daj sobie pomóc. Jeżeli masz jakieś pytanie skontaktuj się z naszymi konsultantami. Tam zostaną ci wyjaśnione wszystkie szczegóły założenia i prowadzenia przyzakładowej stacji paliw. Wszystko będzie dla Państwa jasne.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ mini stacji paliw oraz całej gamy automatów do tankowania.